הסמכות לרישוי תשתיות ומפעלים אסטרטגיים בעלי חשיבות לאומית תעבור לידי הממשלה

משרד הפנים פירסם ביום 18.10.17 הודעה בדבר כוונת הממשלה לתקן את חוק רישוי עסקים כך שסמכות מתן רישיון עסק למפעלים שיש בקיומם אינטרס לאומי רחב תעבור לידי הממשלה, באמצעות משרד הפנים.
לפרסום המלא: רישוי מפעלים אסטרטגיים