לא אושרה בניית שירותים בשימוש חורג לשם קבלת רישיון עסק

וועדת ערר סירבה לאשר הקמת שירותים במבנה יביל בשימוש חורג, לשם סיוע לבית קפה המצוי גם הוא בשימוש חורג לקבל רישיון עסק וקבעה כי אין זה ראוי להתיר בנית מבנה בשימוש חורג, בתחום דרך, לצורך הקלה על עמידת בית קפה פרטי (המצוי גם הוא בשימוש חורג) בתנאי משרד הבריאות לצורך רישיון עסק.

לשם ניהול בית קפה בעיר רמת גן ניתן היתר לשימוש חורג על הקרקע.  בשלב מסוים דרש משרד הבריאות כי יוקמו תאי שירותים המשרתים אך ורק את בית הקפה על מנת לאשר מתן רישיון עסק.

בעלי העסק הציבו מחוץ לבית הקפה שני מתקני שירותים יבילים לשם עמידה בדרישות משרד הבריאות, וביקשו היתר לשימוש חורג לכך.

וועדת הערר  קבעה כי "כאשר מדובר בבניה הנעשית מראש לצורך השימוש החורג…. הרי שמדובר בסטיה ניכרת שלא ניתן להתירה. ( ראה גם פסק דין אדם טבע ודין).

הוועדה בחנה את הוראות התוכנית שבתוקף המתירה "מבני שירותים" ( תוך שהיא קובעת כי באמירה "מבני שירותים" הכוונה היא לעמודי חשמת וכיוב' ולא ל"מתקני שירותים" לצרכי עסק פרטי), וקבעה שמטרה של מבנה יביל לשמש צורך פרטי של בית קפה, במטרה להקל עליו עמידה בתנאי משרד הבריאות לצורך רישוי עסקים היא מטרה זרה למטרות התוכנית שבתוקף, ומהווה סטיה ניכרת.

בנוסף נקבע כי אין זה ראוי להתיר שימוש חורג בתחום דרך לצורך הקלה על עמידת בית הקפה בתנאים לצורך רישיון עסק.

מאחר ובית הקפה עומד על קרקע ציבורית בהתאם למכרז שהוציאה העירייה- היה על העירייה להקפיד עוד יותר, שכן ברור היה לוועדה כי הקמת מבנים כאלו על  מדרכה לא הייתה מתאפשרת לעסק אילו העירייה לא הייתה מעורבת עסקית.

כך גם לא השתכנעה הוועדה כי לא ניתן להקים את השירותים בתוך מבנה העסק, דבר שמטבע הדברים יקטין את שטחו המשמש ללקוחות.

כך גם צויין כי אילו היקף העסק היה מצומצם יותר ולא היו מוגשים בו תבשילים- דרישות משרד הבריאות היו פחותות- ולכן היה על בעלי העסק לשקול או התקנת שירותים בתוך המבנה או הקטנת היקף העסק והתאמתו למבנה הקיים.

הוועדה חזרה וציינה כי "התוצאה אינה יכולה להיות עיוות של הוראות תכנית שתכליתה מאד מסוימת וברורה, שנועדה לתת מענה לצרכים ציבוריים בעלי משמעות, והכל על מנת למצוא פתרון עבור עסקים פרטיים, כך שיוכלו לעמוד בדרישות של רישוי עסקים".

גם אם לא היה מדובר בשימוש המהווה סטיה ניכרת לא הייתה הוועדה מאשרת אותו- שכן אין, לדעתה, הצדקה לאשר שימוש חורג של התבת שירותים בתחום דרך, לצורך המשך אותו שימוש חורג של בית הקפה.

ערר(ת"א) 6066/17 דוד באבאין נ. הוועדה המקומית לתכנון ובניה- רמת גן (27.8.17)[פורסם בנבו]
ערר(צפון) 139/06 עמותת אדם טבע ודין נ. הוועדה המקומית נצרת עלית [פורסם בנבו]

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz