רישוי פעילות באולם ספורט – פריטים 7.7ד ו-7.7יא

נשאלנו איזו פעילות המתבצעת באולם ספורט טעונה הוצאת רישיון עסק ואיזו אינה טעונה הוצאת רישיון כאמור.
מספר המושבים המצוי באולם (יותר או פחות מ 500) מהווה אינדיקציה לקביעת הגורמים המאשרים. לעצם הדרישה לרישוי, מספר המושבים יהיה רלוונטי רק בהבחנה אם האולם נועד לאימונים בלבד או גם לאירועים עם קהל.
הפעילות המתבצעת באולם תיבחן לפי אופיה היא, לשם קביעה האם יש להוציא בגינה רישיון עסק או לא.
המאמר הבא “עושה סדר”  בעניין זה.

מספר המושבים באולם
רישוי אולמת ספורט מתחלק לרישוי אולמות אשר מספר המושבים בהם הינו עד 500 מושבים ורישוי אולמות אשר מספר המושבים בהם עולה על 500.
עד 500 מושבים– פריט 7.7יא לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשמ”ג-2013 (“הצו“) קובע חובת רישוי לאולם ספורט אשר מספר המושבים בו הוא עד 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשרת את המוסד בלבד ואולם לעריכת פעילות ספורט ללא קהל (“אולם אימונים”).
מעל 500 מושבים– פריט 7.7ד לצו קובע חובת רישוי לאולם ספורט אשר מספר המושבים בו עולה על 500 למעט אולם במוסד חינוכי המשרת את המוסד בלבד.
הבדלי הרישוי בין שני סוגי האולמות
– לרישוי אולם עד 500 מושבים לא נדרש אישור משרד העבודה ואילו לרישוי אולם מעל 500 מושבים נדרש רישוי כאמור.
– “אולם אימונים” עד 500 מושבים אינו טעון רישוי ואילו “אולם אימונים” מעל 500 מושבים כן יהיה טעון רישוי.
אולם ספורט שאינו טעון רישוי על פי חוק רישוי עסקים
– אולם ספורט במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד לא יהיה טעון רישוי בכול מקרה, ללא קשר למספר המושבים.

פעילות באולם ספורט שאינה טעונה רישיון עסק
– משחקי ספורט בין תלמידי אותו מוסד חינוכי בו מצוי האולם בלבד ייחשבו כשימוש של המוסד ואינם טעונים רישיון.
–  פעילות חוגים באותו אולם לא תהיה טעונה רישיון עסק.
– אולם המשמש להרקדות ולימוד ריקודים כולל ריקודי עם. מדובר בעיסוק שאינו טעון רישוי ואין זה משנה שעיסוק זה מתקיים באולם.
– פעילות ספורט חובבנית, לצרכי אימונים בלבד, ללא משחקי ליגה וללא נוכחות קהל.

פעילות באולם ספורט הטעונה רישיון עסק (ללא קשר למספר המושבים)
– אולם המשמש למשחקי ליגה ומשחקי ספורט בנוכחות קהל, עם וללא תשלום.

עמידה בדיני התכנון והבניה- 
– במידה ואולם הספורט נבנה מראש ככזה וקיבל היתר בניה לאולם ספורט- כל הפעילות האמורה לעיל לא תיחשב לשימוש חורג והיא כלולה בתוך הפעילות המותרת באולם ספורט.
– במידה ומדובר במבנה אשר על פי היתר הבניה נועד לשימוש אחר אך הוסב לאולם ספורט- יש לקבל היתר לשימוש חורג עבור האולם.