הסעת חברים לעבודה כנגד החזר הוצאות אינה מהווה עסק

בפסק דין הרשגורין נפסק כי הסעת חברים לעבודה ובחזרה ממנה על ידי אחד העובדים כנגד קבלת החזר הוצאות הנסיעה מהמעביד לא תיחשב לעסק של הסעות.

פסק דין הרשגורין  דן בסירוב חברת הביטוח לשלם את נזקי תאונת דרכים בטענה כי הסעת הנפגעים ברכב הייתה במסגרת הסעה בשכר שאינה כלולה בפוליסת הביטוח.

פסק דין זה אמנם דן בתביעה כנגד חברת ביטוח אך יש בו השלכות אפשריות לדרישה לרישיון עסק בגין העיסוק האמור.

בית המשפט פסק כי נהג הרכב היה עובד גם הוא אצל המעסיק של האנשים אותם הוא הסיע. הנהג היה מגיע למקום העבודה ברכבו בראש ובראשונה על מנת להגיע בעצמו. בדרכו לעבודתו הוא הסיע בדרך כלל גם עובדים נוספים של אותו מעסיק. המעסיק שילם לנהג את הוצאות הדלק בגין הנסיעה. בית המשפט ראה בכך טובה שהעובד עשה למען מעסיקו ואשר כנגדה קיבל החזר הוצאות דלק בסכומים קטנים.

לפיכך נפסק כי הסעה כאמור אינה למטרת רווח ואינה מהווה עסק של הסעות.

פסיקה:

תא (אשד’) 6124-05-13 הרשגורין נ. הראל חברה וביטוח בע”מ ואח’ (23.8.17)[פורסם בנבו]