ידיעון מקצועי לרישוי עסקים מס’ 13, יולי 2017 – סקירה

משרד הפנים פרסם בחודש יולי 2017 ידיעון רישוי עסקים, ה- 13 במספר.
ידיעון זה הוא הראשון בעריכתה של הגב’ חוה מונדרוביץ’ מאז כניסתה לתפקיד מנהלת רישוי עסקים במשרד הפנים, ואנו מברכים אותה על כך.
בידיעון זה ניתן למצא מאמר בעניין חידושי חקיקה שפורסמו בשנה האחרונה והחלטות שונות של הוועדה הבינמשרדית (בנושא פעילות חץ וקשת (אינה טעונה רישיון עסק), מתקנים מתנפחים (הועבר להמשך דיון בוועדה, אך נקבע שמתקנים מתנפחים קבועים כגון מתקני ג’ימבורי בקניונים חייבים ברישיון עסק), אישור משטרה לאירוע המוני, חניונים, פיינטבול (רישוי לפי פריט 7.10א), שימוע בטרם הגשת כתב אישום ועוד).
כך גם הובאו בידיעון תקצירי פסקי דין שונים שניתנו בשנת 2016 שנערכו על ידי עו”ד ידידה אריה ונתונים סטטיסטיים לגבי עסקים הפועלים ללא רישיון על פי סקר שנערך בשנת 2015.
ניתן לקרא גם ראיון עם מר אשר גרנר, יו”ר הוועדה הבין משרדית לרישוי עסקים, בעניין הרפורמה ברישוי עסקים בראי הזמן, מאמר של טפסר יצחק שמעוני בעניין אישור כיבוי אש על בסיס תצהיר, ומאמר על המגמה לפשט את הליך קבלת רישיון עסק ולהופכו לדיגיטלי.
לידיעון המלא- ידיעון משרד הפנים לרישוי עסקים 2017