קייטנות בקיבוצים – פטור חלקי מחובת הוצאת רישיון עסק

ביום 14.5.17 התפרסם אישור המפקח הארצי לקייטנות   לפיו הקייטנות בקיבוצים העומדות בתנאי המכתב לא יידרשו לקבלת רישיון עסק לקייטנה. יש לשים לב כי האישור חל קייטנות הממשיכות פעילות בלתי פורמאלית שנתית המתקיימת בקיבוץ, מייד לאחר שעות הלימודים, הקייטנה תתקיים במקום הפעילות הקבוע בקיבוץ בו מתקיימת הפעילות כל השנה ובתנאים המנויים במכתב, בקייטנה יוכלו להשתתף התלמידים הקבועים המשתתפים בפעילות כל השנה.

הפטור אינו חל על קיבוצים שקיימו קייטנות פרטיות במסגרת וועד מקומי עצמאי. הקייטנות העצמאיות המתקיימות בקיבוצים ואינן בבעלות הרשות המקומית אינן נכללות בגדר הפטור.

מצ”ב נוסח המכתב המלא – פטור מחובת רישיון עסק לחלק מהקייטנות בקיבוצים

עוד בעניין פטור קייטנות מחובת רישיון עסק ראה – רישוי קייטנות – פריט 7.8 א ובקשת פטור