שילוט בעסקים – דוגמאות ונוסח חוק לאיחוד השילוט

אנו מצרפים לנוחות המשתמשים קובץ המאגד בתוכו את סוגי השלטים הנדרשים להצבה בעסקים השונים על פי דרישות חוק רישוי עסקים והתקנות רלווטיות. – shilut

עוד אנו מבקשים לציין כי ב 4.7.17 פורסמה הצעת חוק להקלת נטל האסדרה בעסקים (איחוד שילוט), התע”ז – 2017. חוק זה אושר ביום 3.8.17.

מטרתו העיקרית של התיקון המוצע היא מתן אפשרות לבעלי עסקים אשר מוטל עליהם לפרסם בבית העסק שלטים שונים על פי דרישות גורמים מאשרים ורשויות שונות- לאחד את כל השלטים לשלט אחד.
למסמך החוק המלא והצעת החוק –  הצעת חוק להקלת נטל האסדרה בעסקים (איחוד שילוט), התשע”ז-2017חוק להקלת נטל האסדרה בעסקים (איחוד שילוט), התשע”ז- 2017