האם ” חדר בריחה ” טעון רישיון עסק?

חדר בריחה, או חדר מילוט, מוגדר בויקיפדיה כמשחק הרפתקאות בו אנשים ננעלים בחדר ביחד עם משתתפים אחרים, וצריכים להשתמש בחפצים שונים הנמצאים בחדר כדי לפתור סדרה של חידות, למצוא רמזים, לפענח צפנים ולהימלט מהחדר תוך זמן מוגבל.

נשאלנו האם “חדר בריחה” הנו עסק טעון רישיון. הפננו את השאלה לגב’ חווה מונדרוביץ’, מנהלת האגף לרישוי עסקים במשרד הפנים.
התשובה שהתקבלה הינה כי ככלל,  עסק מסוג זה אינו טעון רישיון עסק.
עם זאת, אנו סבורים כי, יש לשים לב באם העסק מכיל חומרים או מבנים מסוכנים, ייתכן ויהיה צורך לבחון שוב את השאלה לגבי אותו עסק ספציפי, במובן האפשרות כי במקום מתנהלים עסקים אחרים הטעונים רישוי לפי צו רישוי עסקים.
עוד אנו מבקשים לציין כי העובדה שעסק אינו טעון רישיון על פי חוק רישוי עסקים, אינה פוטרת את בעליו מעמידה בדרישות הנובעות מחוקים אחרים כגון חוקי התכנון והבניה וכיוב’.
וכן נראה כי על העסק יהיה להצטייד באישור כבאות על עמידה בדרישותיה  ( ללא קשר לדרישות הכבאות לרישיונות עסק), וכן לבטיחות מתקנים המצויים בעסק, ככל וישנם כאלו.

אנו מבקשים לחזור ולהבהיר כי לא כל עסק הוא עסק טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים. רשימת העסקים הטעונים רישיון עסק לחפי חוק זה הינה רשימה סגורה.
עם זאת, בהחלט על כל בעל עסק  לדאוג לאמצעי בטיחות לאנשים המשתמשים והמצויים בעסק, ללא קשר לשאלת הצורך בקבלת רישיון עסק.