עסק ברישיון לצמיתות שאינו עומד בדרישות נותן אישור

אי עמידה בתנאי ריישון שניתן לצמיתות עלולה לגרור הליכי ביטול רישיון ואף הוצאת צווים מנהליים לשם סגירתו.
היה ורישיון שניתן לצמיתות בוטל ולאחר מכן הוגשה שוב בקשה לקבלת רישיון לאותו העסק- הרישיון החדש יינתן לתקופה הנקופה בצו רישוי עסקים בלבד, ולא רישיון לצמיתות. 

עודכן ביום 28.3.2022

השאלה נחלקת לשניים- תוקף הרישיון ואי עמידה בתנאי הרישיון של רשות הכיבוי.

תוקפו של הרישיון

בתקנה 20 לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א – 2000, נקבע כי היה ולעסק מסוים ניתן רישיון לצמיתות לפני כניסתו לתוקף של צו רישוי עסקים משנת 2013, ועל פי התיקון תוקף הרישיון הינו עתה 15 שנה- הרי שלגבי אותו עסק יישאר רישיון העסק בתוקף לצמיתות.

אי עמידה בתנאי הרישיון

כאשר עסק אינו עומד בתנאי רישיון- ניתן לנקוט נגדו בהליך של הוצאת צו סגירה מנהלי, אם נסיבות המקרה מצדיקות זאת.
(ראה-צו סגירה מנהלי – ס' 20 לחוק רישוי עסקים, צו סגירה מנהלי לפי חוקים שונים)

במידה ונסיבות המקרה אינן מצדיקות הוצאת צו מנהלי והרשות סבורה כי יש לבטל את הרישיון, הרי שעליה להתחיל בהליכים בהתאם (ובכללם קיום שימוע).

היה ורישיון העסק בוטל כדין בתום הליכים אלו- ניתן יהיה להגיש נגד העסק כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון. במסגרת זו ניתן יהיה להגיש בקשה לצו סגירה שיפוטי לפי סעיף 17 לחוק.

 אנו מבקשים לציין, כי היה ורישיון עסק לצמיתות בוטל כדין, הרי שהיה ואותו עסק יוציא רישיון מחדש- תוקף הרישיון יהיה על פי הוראות צו רישוי עסקים משנת 2013 ולא לצמיתות.

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz