“החוק לעידוד עברייני רישוי עסקים”

חוק רישוי עסקים קובע כי ניהול עסק הטעון רישיון ללא שהתקבל רישיון עסק הינו עבירה פלילית, אך בפועל לא ניתן לקבל רישיון עסק בטרם החל העסק לפעול.

כך גם ניסיונות להקל באמצעות חקיקה את הליך קבלת הרישיון כגון היתר מזורז, פרסום מפרטים אחידים ועוד לא השיגו את מטרתם, שכן יישום הרעיונות הנכונים לשם הקלת הנטל והבירוקרטיה נעשה בדרך אשר בפועל רק הכבידה יותר על בעלי העסקים.

ביום 4.6.17 פירסם אלחנן משי מאמר נוקב בעניין זה בעיתון דה מרקר.

מצורף הלינק למאמר- “החוק לעידוד עברייני רישוי עסקים