האם העסק שלך חייב ברישיון?

רבים מבעלי העסקים מתלבטים בשאלה האם העסק אותו הם מבקשים להקים טעון רישיון עסק. למרות שבצו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי) התשמ”ג- 2013 מצויה רשימה של כל העסקים הטעונים רישוי, התשובה אינה תמיד ברורה. לא תמיד העסק אותו מבקשים להקים תואם במדויק את תיאור הפריט בצו האמור.

לאור הניסיון הרב שהצטבר במהלך השנים באגף רישוי עסקים של עיריית תל אביב ( שנוהל על ידי אלחנן משי שנים רבות) פורסמה באתר העירייה רשימת העסקים הטעונים רישיון על פי הצו ורשימה ארוכה של עסקים שאינם טעונים רישיון.

רשימה זו, כאמור מבטאת הן את הוראות הצו והן את הניסיון שהצטבר בהלך השנים ואנו מקווים שתהיה לעזר לציבור המשתמשים.

לנוחותכם, מצורף לינק לרשימה – “האם העסק שלך חייב רישיון?”