מהו “עסק נייד” – סעיף 5(ב) לחוק רישוי עסקים

סעיף 5(ב) לחוק רישוי עסקים קובע כי אם עסק הטעון רישוי הינו “עסק נייד” אז הרשות המקומית שבתחומה נמצא מרכז העסק היא זו שתהיה מוסמכת לתת לעסק רישיון.

המאפיינים של עסק נייד נדונו בפסק דין ק.צ.א.א.

בנוסף, מהאמור בפסק דין אבן עמי עולה כי מגרסת חצץ לא תהיה “עסק נייד”.

עודכן ביום 23.1.18

בפסק דין ק.צ.א.א. דרשה עיריית חיפה כי יוצא רישיון עסק בתחומה לחלק הצינור המצוי בשטח השיפוט של העיר חיפה. מדובר בקו צינור הנפט המוביל דלק מאילת לאשקלון ומשם לחיפה. (לחברה היה רישיון עסק בעיר אשקלון). החברה טענה, בין היתר, כי מדובר בעסק נייד ולפיכך אין צורך כי יוצא לעסק רישיון בכול רשות מקומית בה עובר הצינור, אלא ברשות המקומית בה נמצא מרכז העסק בלבד.

עמדת  היועצת המשפטית של משרד הפנים הייתה כי – “משמעות המושג ‘עסק נייד’, שהינו עסק הטעון רישוי רק במרכז העסק, הוא עסק אשר מטבעו עובר ממקום למקום ומתקיים רק במקום אליו הגיע… המשמעות היא שכאשר העסק הנייד נמצא בתחום רשות אחת, אין הוא נמצא עוד בתחומה של רשות אחרת. העסק מגולם במתקן הנייד העובר ממקום למקום ולכן יש הצדקה לרישוי במקום אחד בלבד, שכן מדובר באותו מתקן בדיוק…”

מאחר ובצנרת דלק לא מדובר במתקן נייד אלא בצנרת הקבועה במקומה הרי שלא מדובר ב”עסק נייד”.

בית המשפט קיבל עמדה זו וקבע כי המאפיינים של עסק נייד הם:

  • מהות המונח עסק נייד היא שכל כולו של העסק  נייד ולא רק חלקו.
  • העסק חייב להיות כזה שעוסקים בו לא רק בתחום של הרשות נותנת הרישוי אלא גם מחוצה לה.
  • על מנת שהעסק יהיה “עסק נייד” כל העסק חייב לעבור מתחום רשות אחת לתחום רשות אחרת.
  • ניידות העסק מאפשרת ניתוקו מתחום רשות אחת וכניסתו לתחום רשות אחרת.
  • כל חלקי העסק יכולים להגיע למקום העסק המרכזי.

לא ייתכן חיבור קבוע של העסק מרשות אחת לרשות אחרת- ולכן צינור הנפט העובר בין מספר רשויות אינו עסק נייד.

בפסק דין אבן עמי טענו הבעלים של מגרסת חצץ כי מדובר במגרסה ניידת, ולפיכך מדובר ב”עסק נייד”. לטענתם מסיבה זו אין צורך בקבלת אישור רשויות התכנון והבניה להפעלת המגרסה, שכן אין צורך בתיאור החצרים בהם עוסק עסק נייד.
בית המשפט לא קיבל טענה זו וקבע כי ביצוע פעולות גריסת חצץ מהווה שימוש במקרקעין ויש לקבל על כך היתר מתאים.

חקיקה:
חוק רישוי עסקים, התשכ”ח -1968, סעיף 5(ב)

פסיקה:
תפ’ (חי’) 622/04 מדינת ישראל נ. חברת קו צינור אילת אשקלון בע”מ (ק.צ.א.א.) (27.8.06) [פורסם בנבו]
בבנ (ביש”א) 52994-01-17 אבן עמי הנדסה אזרחית בע”מ נ. ועדה מקומית לתכנון הגליל המזרחי (23.4.17) [פורסם בנבו] {פסק הדין אושר בערעור ראה- עפ(נצ’) 53528-05-17 אבן עמי הנדסה אזרחית בע”מ נ. ןעדה מקומית לתכנון הגליל המזרחי (6.12.17)[פורסם בנבו]}