האם ניתן למכור בקיוסק משקאות אלכוהוליים

נשאלנו האם בעסק המבקש להגדיר עצמו כ “קיוסק” ניתן למכור גם משקאות אלכוהוליים.

הגדרת “קיוסק” מצויה בתנאים מיוחדים שהוציא משרד הבריאות מכח סעיף 7 לפקודת מלאכות ותעשיות (הסדרתן), 1927.
הגדרה זו קובעת:
“קיוסק- כל מקום שמוכרים בו כל מיני משקאות קרים (לא אלכוהוליים), עוגות, כעכים, לחמניות, ו/או מקום שמוכרים בו ממתקים וגלידה, ואינו כולל מקום אשר בו מגישים או מכינים מאכלים מבושלים, מטוגנים או סלטים”.

מהאמור בהגדרה זו עולה כי  מקום שמוכרים בו גם משקאות אלכוהוליים לא יוכל לקבל רישיון כ”קיוסק”.

נציין כי תנאים האמורים לעיל מצויים  עדיין בתוקף מכח האמור בסעיף 43 לחוק רישוי עסקים הקובע כי :
התנאים המיוחדים שנקבעו מכוח סעיף 7 לפקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן) ואשר העתקים מהם הונחו בלשכת המנהל הכללי של משרד הבריאות ובלשכות הבריאות המחוזיות, יעמדו בתקפם ויראו אותם כאילו נקבעו לענין סעיף 7 לחוק זה, והוא כל עוד לא הוחלפו או שונו לפי חוק זה.”

ראה גם:

מהו “קיוסק” – פריט 4.7 א’

חקיקה:

חוק רישוי עסקים, התשכ”ח -1968

פקודת מלאכות ותעשיות (הסדרתן), 1927

תנאי משרד הבריאות לקיוסקים