“אכיפה בררנית” ברישוי עסקים

טענה של נאשם כי החוק אינו נאכף במידה שווה כלפיו וכלפי אחרים (במצבים דומים) הינה מסוג הטענות של “הגנה מן הצדק” ונקראת טענת “אכיפה בררנית”.

“אכיפה בררנית” הינה אכיפה הפוגעת בשוויון במובן שהיא מבדילה, לצורך אכיפה, בין בני אדם דומים או בין מצבים דומים לשם השגת מטרה פסולה או על יסוד שיקול זר או מתוך שרירות.

אכיפה מתוך שיקולים פסולים “נוגדת באופן חריף את עקרון השוויון בפני החוק במובן הבסיסי של עיקרון זה. היא הרסנית לשלטון החוק; היא מקוממת מבחינת הצדק; היא מסכנת את מערכת המשפט. הסמכות להגיש אישום פלילי היא סמכות חשובה וקשה, היא יכולה לחרוץ גורל אדם…היא חייבת להיות מופעלת באופן ענייני, שוויוני וסביר” (פסק דין זקין)

מאמר זה סוקר את ההלכה  שנקבעה ביחס ל”אכיפה בררנית”  ופסיקה בעניין זה ברישוי עסקים.

הכללים ביחס ל”אכיפה בררנית”

יש להבדיל בין “אכיפה בררנית” לבין “אכיפה חלקית”.
מאחר ומשאבי האכיפה של הרשויות מוגבלים ולא ניתן לצפות לאכיפה מלאה, אכיפה חלקית לכשעצמה אינה בהכרח פסולה.

הגיוני כי רשות תקבע מדיניות אכיפה (רצוי בהנחיות בכתב). הפעלת החוק באופן מקרי, משמעה שרירות, ושרירות הינה אויבת שלטון החוק.

אכיפה על פי מדיניות אכיפה (גם אכיפה חלקית) אינה פסולה ואיננה “אכיפה בררנית”.

החלטה להעמיד לדין פלילי, כמו גם החלטה בדבר אופן האכיפה, הינה החלטה מנהלית וצריכה לעמוד במבחני החלטות מנהליות- מטרה כשרה, שיקולים ענייניים, סבירות וכו’.

אכיפה מתוך שיקולי דת, לאום או מין תהיה אכיפה פסולה.

אם השיקול המכריע לאכיפה פסול ( גם אם אינו השיקול היחיד), האכיפה תהיה פסולה.

הטענה שמקרים מהסוג הנדון לא נאכפו בעבר אינה רלוונטית. גם אם בנושא מסוים לא הייתה אכיפה- הרי שחייב להיות “המקרה הראשון”. הראשוניות תתבטא במתינות הענישה.

הוכחת הטענה

בשל “חזקת התקינות המנהלית”, נטל ההוכחה הוא על מי שטוען ל”אכיפה בררנית”.

ראשית יש להוכיח כי מדובר בהבחנה בין מי שהדמיון ביניהם רלוונטי.

שנית יש להוכיח כי בבסיס ההבחנה מצוי מניע פסול (שרירותיות, התחשבות בשיקולים לא רלוונטיים או לא ראויים).

רמת הראיות הנדרשות כדי להעביר את נטל ההוכחה לרשות לא נקבעה, אך ברור שנדרשות ראיות כלשהן.

הסנקציה

מאחר וטענת “אכיפה בררנית” הינה טענת “הגנה מן הצדק” הרי שלבית המשפט יש סמכות לבטל כתב אישום היה וימצא כי אכן מדובר ב”אכיפה בררנית”.

בית המשפט יבחן תמיד מהו הסעד הנכון בנסיבות אותו מקרה. כתב האישום יבוטל רק אם לא ניתן לרפא את הפגם באמצעים חריפים פחות כגון ענישה מופחתת או תיקון כתב האישום.

“אכיפה בררנית” ורישוי עסקים

בתי המשפט נוטים שלא לקבל טענות של “אכיפה בררנית” בתחום רישוי עסקים,למרות שזו טענה מאד “פופולארית”. בית המשפט לא ייתן “היתר” להפעלת עסק ללא רישיון, גם אם היה על הרשות להגיש כתבי אישום נגד אנשים או עסקים נוספים בנסיבות העניין.

בפסק דין חכמון ביתהמשפט ציין את הקושי שבהעלאת טענה זו על ידי מי שבחר לנהל את עסקו בטרם קיבל רישיון, וממשיך ועושה כך שנים ארוכות למרות הליכים והחלטות משפטיות שהתקבלו בעניינו.

בפסק דין חצבני החליטה העירה לנקוט במדיניות של אכיפה מוגברת ביחס לפתיחת פאבים בשעות הלילה במקטע מסוים ברח’ אלנבי. בית המשפט פסק כי אכיפה במקטע מסוים, בנסיבות הרלוונטיות, אינה אכיפה בררנית, אך בתוך המקטע על העיריה לנקוט באכיפה אחידה ושוויונית. למרות העדר אכיפה אחדיה באותו מקטע- בית המשפט לא היה מוכן לאפשר למי שהוגש נגדו כתב אישום להמשיך ולהפעיל את עסקו לאחר השעה 2 בלילה, אלא הורה לעירייה לוודא כי האכיפה תתבצע באופן שווה בכול המקטע.

בפסד דין גלינה בר הוגשה תביעה נגד בר המופעל ללא רישיון עסק. שם נפסק כי גם אם טענת האכיפה הבררנית תתקבל, בית המשפט לא ייתן סעד שמשמעו מתן אפשרות להמשיך ולהפעיל את העסק ללא רישיון. בהתנגשות בין הזכות לשוויון לבין שלטון החוק- ידו של החוק  תהיה על העליונה.

פסיקה- (בפסיקה המובאת להלן מצוטטים פסקי דין רבים בנושא)

בג”ץ 6396/96 סימונה זקין נ. ראש עיריית באר שבע, פ”ד נג(3), 289
עפ”א 18768-07-15 חכמון אהרון בע”מ נ. עיריית  נתניה (3.1.17) [פורסם בנבו]
תפ (חי’) 20695-01-16 ישראל חביב נ. מדינת ישראל (9.11.16)[פוסם בבו]
35032-07-15 חצבני נ. עיאיית תל אביב -יפו (16.11.16)[פורסם בנבו]
ברש 4252/16 יהושע אלגלי נ. נציבות שירות המדינה (5.7.16)[פורסם  בנבו]
ברם 7515/07 גלינה בר בע”מנ. ראש עיריית תל אביב יפו (5.9.07)[פורסן בנבו]


מצאתם טעות? רוצים להגיב, להוסיף? כתבו לנו

תגובה אחת בנושא ““אכיפה בררנית” ברישוי עסקים”

  1. מניתוח המאמר המלומד שלך חושבני כי שיקפת בצורה מדויקת את מה שקורה בשטח בעניין אכיפה בררנית..
    ניראה לי שקל יותר לטעון בבית המשפט על אכיפה בררנית מאשר להתמודד מול עובדות של פתיחת עסק ללא רשיון.
    בברכה
    אשר גרנר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *