מהו ההבדל בין “אירוע ציבורי” שטעון רישיון עסק לכזה שאינו טעון רישיון

אירועים רבים לציבור הרחב מתקימים במקומות שאינם משמשים לאירועים כאלו כדבר שבשגרה. כך למשל לעיתים מבקשים לקיים מופע, או אירוע ציבורי כלשהו בפארקים עירוניים, ברחבות המצויות ברחבי העיר וכו’.

נשאלנו כיצד ניתן לסווג אירועים אלו ולדעת איזה אירוע טעון רישיון ואיזה אירוע אינו טעון רישיון.

בהוראות החוק-
סעיף 3(ב) לחוק רישוי עסקים קובע הגדרה של “עינוג ציבורי” כדלקמן:  הצגות של תיאטרון או קולנוע, קונצרט, דיסקוטק, מופעי מחול, ריקודים, קברט, קרקס, משחק או ספורט, וכל עינוג כיוצא באלה, בין שהם בתמורה ובין שלא בתמורה, למעט הרצאה או ויכוח שמטרתם העיקרית היא חינוכית, אף אם הם מלווים לצורך הדגמה הצגת תמונות או השמעת צלילים”.

בקטגוריה של “עינוג ציבורי” בצו רישוי עסקים (פריטים הנמנים בקבוצה הממוספרת 7.7) קיימת רשימה של אירועים הטעונים רישיון עסק.

לעניין זה יש לשים לב לפריט 7.7ה- המתייחס לאירועים תחת כיפת השמים ליותר מ 500 אנשים.

 אנו סבורים- שהצירוף של סוגי העסקים המנויים בחוק, ביחד עם ההתייחסות לאירועים תחת כיפת השמים הטעונים רישיון רק אם נועדו ליותר מ 500 אנשים- נותנים אינדיקציה טובה לגבול העובר בין העסקים  הטעונים רישוי לכאלו שאינם טעונים רישוי.

ראה גם- 
מפרט המשטרה לאירוע תחת כיפת השמים- פריט 7.7.ה
קיום אירועים חד פעמיים באולמות ספורט- הגשת הבקשה