ועוד על צו הגבלת שימוש – סעיף 3 לחוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (2)

לאחר פרסום המאמר בעניין “צו הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות” ניתן על ידי בית המשפט פסק דין חשוב נוסף השופך אור על פרשנות ומטרת צו ההגבלה  ועל מטרת החוק.

אנו מבקשים להודות לעורכת הדין נועה טלבי על העברת פסק דין אליקשוילי שלא פורסם.

בפסק דין אליקשוילי בית המשפט קבע כי המשטרה יכולה לפעול גם על פי סעיף 78(א) לפקודת המשטרה המקנה לה סמכות לסגירה מנהלית של עסק וגם על פי סעיף 3(א) לחוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (להלן: “חוק הגבלת שימוש”)?

אמנם בשני הסעיפים  אנו מגיעים לאותה תוצאה- סגירה מנהלית של עסק על ידי המשטרה (וכך ניתן גם לעשות על פי הוראות ס’ 20 לחוק רישוי עסקים), אך בגלל שהיסודות הנדרשים לשם הפעלת הסמכות בשני הסעיפים שונים, ניתן לפעול על פי שני הסעיפים, בבחינת גם וגם.

הדרישה לקיום התנאים על פי סעיף 78(א) לפקודת המשטרה– החשש להפרעה לשלום הציבור.

הדרישה לקיום התנאים לפי סעיף 3(א) לחוק הגבלת שימוש – מניעת פעילות עבריינית מסוג מסוים, המנויה בתוספת לחוק, בין אם יש בה הפרעה לציבור ובין אם לא.

מטרת חקיקת סעיף 3 לחוק הגבלת שימוש

המטרה בחקיקת הסעיף- מניעת שימוש חוזר ונשנה בצווים מנהליים, בלי שיוגש כתב אישום, ללא פיקוח גורם משפטי בכיר וללא שינוי סיבות. (שוטר שהוציא צו על פי החוק לא יוכל במשך שנתיים להוציא שוב צו ללא אישור פרקליט המחוז, שצריך להשתכנע כי הנסיבות השתנו).

מהות הדרישה לאישור פרקליט המחוז

בית המשפט קבע כי יש צורך באישור בכתב מפורש ומנומק, בכפוף לצרכי החיסיון הנובעים מהעובדה שהחקירה טרם הסתיימה.

מתן אישור בעל פה ורק לאחר מכן הוצאת אישור כתוב המגבה את אותו אישור בעל פה אינה פוסלת את האישור.

שינוי נסיבות

חשד לקיום עבירות שלא מופיעות בתוספת (ולא משנה דרגת חומרתן) לא יוכל להוות שינוי נסיבות.

סגירת העסק ופתיחתו מחדש וכן עבירות סמים- יהוו שינוי נסיבות.

עבירות אלימות לא ייחשבו לשינוי נסיבות אך שימוש באלימות לכפיית מעשי זנות- כן תיחשב לשינוי נסיבות.

מהות הראיות הנדרשות להוצאת הצו

בית המשפט קבע על בסיס ההלכה שנקבעה בפסק דין מיאו והאו, המשווה את שיקולי בית המשפט לשיקולים בבואו לדון בבקשה למעצר עד תום הליכים, כי די בבדיקת כוח ההוכחה הגולמי הטמון בחומר החקירה וכי לא ישקלו שיקולי מהימנות העדים.

ראה גם:
סמכות הוצאת צווי סגירה מנהליים לפי חוקים שונים
הסמכות לדון בבקשה לביטול צו סגירה שהוצא לפי סעיף 78(א) לפקודת המשטרה
צו סגירה מנהלי – סעיף 20 לחוק רישוי עסקים
צו סגירה שיפוטי- ס’ 17 לחוק רישוי עסקים- הקריטריונים להפעלתו– פסק דין מיאו והאו

חקיקה:
פקודתהמשטרה [נוסח חדש], תשל”א – 1971 – סעיף 78(א)
חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות, תשס”ה – 2005 סעיף 3

פסיקה:
צמ 54428-12-16 גיאורגי אליקשוילי נ. מדינת ישראל- משטרת ישראל (11.1.17)- לא פורסם

 


מצאתם טעות? רוצים להגיב, להוסיף? כתבו לנו info@buslic.co.il