מעגנה – פריט 8.8ג

בית המשפט קבע כי גם מתקן צף, בעת שהוא מרותק לקרקע ומשמש לקשירת כלי שיט אחרים, או להורדת ולהעלאת בני אדם לכלי שיט,הופך למעגנה כמשמעותה בפריט 8.8ג לצו רישוי עסקים. במצב זה חלים על המתקן הן החוקים החלים על כלי שיט והן אלו החלים על מעגנה.

תפ (טב') 46717-09-11 איגוד ערים כנרת נ. אב אור שרותי חניון ונופש בע"מ (11.11.14) [פורסם בנבו]

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz