מעגנה – פריט 8.8ג

בית המשפט קבע כי גם מתקן צף, בעת שהוא מרותק לקרקע ומשמש לקשירת כלי שיט אחרים, או להורדת ולהעלאת בני אדם לכלי שיט,הופך למעגנה כמשמעותה בפריט 8.8ג לצו רישוי עסקים. במצב זה חלים על המתקן הן החוקים החלים על כלי שיט והן אלו החלים על מעגנה.

תפ (טב’) 46717-09-11 איגוד ערים כנרת נ. אב אור שרותי חניון ונופש בע”מ (11.11.14) [פורסם בנבו]