השכרת יחידות אירוח – פריט 7.1 ב

נשאלנו האם מקום אשר בנויות בו יותר מ 4 יחידות אירוח אך רק 4 מתוכן פתוחות לאירוח, טעון רישיון עסק?

ראשית נבקש להבהיר כי “עסק” שאינו פועל, לא ייחשב לעסק טעון רישיון. כך למשל,  גם מלון סגור לא יהיה טעון רישיון.

בהתאם- גם מתחם צימרים שאינו מפעיל מעל 4 יחידות אירוח, לא יהיה טעון רישיון.

חשוב הדגיש בהקשר זה- כי הבדיקה אינה האם בכול רגע נתון מופעלות בעסק יותר מ 4 יחידות בו זמנית, אלא האם ככלל העסק ערוך להפעלה של יותר מ 4 יחידות אירוח, בו זמנית. זאת אומרת שלא די בכך שיחידה מסוימת סגורה ברגע נתון אלא נדרש כי  כלל לא מופעלות יותר מ 4 יחידות ספציפיות באותו מקום. (היחידות הסגורות אינן יכולות להיות “יחידות נודדות”)

הסיבה שהצימרים הנותרים (מעל 4) אינם מופעלים אינה רלווטית לעניין הדרישה להוצאת רישיון עסק. זכותו של בעל נכס אשר בנה תשתית ליותר מ 4 יחידות אירוח שלא להפעיל את כולן מסיבותיו הוא.

את העובדות לאשורן תוכל הרשות, כמובן, לברר בביקורת במקום, או בכול דרך סבירה אחרת שתיבחר בה.

לעניין זה נזכיר כי  נקבע כבר בפסיקה כי ככל הנראה הסיבה שהמחוקק קבע את המספר של “מעל 4 יחידות” כמספר סף לדרישה לרישיון עסק, נעוצה בסבירות בכדאיות הכלכלית של העמידה בכול דרישות הרשויות לשם קבלת רישיון עסק.
להרחבה בעניין זה ראה- “יחידות אירוח” וצימרים – פריט 7.1 ב וכן- מהי “יחידת אירוח” – הגדרות שונות וכן- הכנת ארוחות לאורחי הצימר אינה טעונה רישיון עסק