עריכת אירועים בבית כנסת

לא אחת נערכים בבתי כנסת טקסים דתיים במהותם כגון בר מצווה, חתונה, ברית וכיוצא בזה, כאשר באותם אירועים מוגש כיבוד, ולעיתים אף מושמעת מוזיקה. נשאלנו היכן עובר הגבול בין טקס דתי הנערך בבית כנסת ובו מוגש כיבוד קל לאורחים לבין עריכת אירוע ממש הטעונה רישיון עסק.

אכן הגבול בין שני סוגי האירועים אינו תמיד חד, אך ישנם מאפיינים מסוימים אשר בהתקיימם חורג האירוע מגדר הגשת כיבוד המתלווה לאותו הטקס והופך ל”אירוע” הטעון רישיון עסק.

כך למשל אירוע  בו בעל השמחה מגיש לאורחיו עוגות, עוגיות, בקבוקי שתיה קלה וכיוב’  מייד לאחר הטקס, ללא השמעת מוזיקה באמצעות מערכות הגברה לא ייחשב לאירוע הטעון רישיון. לעומת זאת  אירוע הכולל עריכת שולחנות, הזמנת שירותי חברת קייטרינג והשמעת מוזיקה באמצעות מערכות הגברה ייחשב ל”אירוע” כמשמעותו בחוק רישוי עסקים.

עם זאת אנו סבורים כי  על מנת לומר כי “בית הכנסת” מהווה “מקום לעריכת אירועים” וככזה טעון רישיון, יידרש גם כי אירועים אלו יתרחשו בתכיפות מסוימת. לא דין בית כנסת המארח אירוע כאמור מספר פעמים ספור בשנה, לבין בית כנסת  המשכיר את המקום לשם עריכת אירועים בתכיפות גדולה.

נבקש גם לציין כי מבחינת השימושים המותרים במקרקעין על פי חוק התכנון והבניה, שימוש בקרקע כ”בית כנסת” הינו שימוש שונה לחלוטין משימוש כ”אולם אירועים” ולפיכך יש להצטייד בהיתרים בהתאם.