האם מכון לאימון גופני ללא מכשירים ומכון פילאטיס הכולל מכשירי פילאטיס הינם עסקים הטעונים רישוי?

נשאלנו האם מכון לאימון גופני ללא מכשירים בכלל טעון רישיון עסק? והאם מקום בו מתקיימים שיעורי פילאטיס והכולל מכשירי פילאטיס בלבד טעון רישיון עסק.

הן מכון לאימון גופני ללא מכשירים והן מקום בו מתקיימים שיעורי פילאטיס ללא מכשירים או הכולל מכשירי פילאטיס, אינם עסק טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים.

יצויין כי, פנינו בעניין זה גם למפקחת מינהל הספורט, מחוז תל אביב במשרד התרבות והספורט וביום 6.12.17 התקבלה תשובתה לפיה- אם במקום מסוים יש מיטות/מכשירי פילאטיס בלבד, המקום אינו נחשב למכון כושר ולכן אינו נדרש ברישיון עסק כפי שנדרש מכון כושר.

בנוסף, בפסק דין פירוז אוזכר העניין, וצויין שם כי אכן  מכון אימון גופני ללא מכשירים אינו טעון רישיון. (יש לציין כי באותו פסק דין גם נאמר כי יש להתאים את השימוש בנכס לייעודו התכנוני).

פסיקה:

תאמ (ראשל”צ) 27016-05-14 שחר פירוז נ. חן בל רז (7.1.17) [פורסם בנבו]