האם עסק של “קעקועי חינה” ברחוב הינו עסק טעון רישוי?

נשאלנו האם הצעת ציור “קעקועי חינה” לציבור ברחוב הינו עסק הטעון רישיון  ואם כן , מהו פריט הרישוי הרלוונטי.
פסק דין רוני עידה, אשר ניתן בבית המשפט המחוזי,  מתייחס לשאלה זו. באותו מקרה הנאשם טען כי הוא אינו מבצע “קעקועים” וכי אין מדבר בעסק אלא באומנות.

בית המשפט קבע כי אכן פריט 1.4 ג אינו פריט הרישוי המתאים לעיסוק מסוג זה שכן פריט זה מתייחס לקעקועים ממש ולא לציור של קעקוע.

עם זאת אנו מפנים את השואלים לסעיף 2א(ה) לחוק רישוי עסקים בו מוגדרת “רוכלות” כדלקמן: “עיסוק בקניה, במכירה, או בהצעת שירותים או מלאכה לציבור, שלא בתוך מבנה של קבע”. פריט 6.9 ג לצו רישוי עסקים קובע את חובת הרישוי לכל “רוכלות אחרת”.

מכאן עולה כי כל רוכלות שהיא טעונה רישיון עסק.

לפיכך למרות ש”קעקועי חינה” אינו עיסוק בקעקועים, עדיין ההצעה לעשיית ציורי “קעקועי חינה” בגוף האדם, ברחוב, תהיה עסק הטעון רישוי, כעיסוק ברוכלות.

חקיקה:
חוק רישוי עסקים, התשכ”ח – 1968- כולל קישורים – ס’2א(ה)
צו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי)התשע”ג – 2013- כולל קישורים – פריט 1.4ג, 6.9ג

פסיקה:

עפא 28070-10-16 עירית תל אביב נ. רוני עידה (20.2.17)[פורסם בנבו]