הגשת משקאות משכרים במסעדה על ידי מלצר שטרם מלאו לו 18

נשאלנו האם המשטרה יכולה לסרב לתת אישור  למסעדה שמגישים בה לסועדים גם יין, בשל העסקת נערים מתחת לגיל 18.

החוק עצמו אינו אוסר העסקה כאמור.
הנחיות המשטרה אומנם קובעות כי לא יינתנו אישורים לעסק בו נמכר אלכוהול על ידי קטינים, אך יש להבחין בין מכירת אלכוהול על ידי קטינים או אפילו הגשתו על ידי קטינים בעסק שעיקר עיסוקו הינו מכירת אלכוהול ( כגון פאב) לבין העסקת נערים מתחת לגיל 18 במסעדה שעיקר עיסוקה הינו הגשת מזון, והגשת היין הינה נילווית להגשת המזון.
יצויין גם כי בני נוער מועסקים באולמות אירועים, אשר גם שם מוגש אלכוהול, ואין להגביל העסקתם באולם רק בשל כך.