מהו “חומר נפץ” – פריט 10.11

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

לשם הגדרת המונח “חומר נפץ”, מפנה הצו לחוק חומרי הנפץ התשי”ד- 1954

בסעיף ההגדרות לחוק חומרי הנפץ מובאת ההגדרה הבאה:

“חומר נפץ” – לרבות כל חומר שהממשלה הכריזה עליו, באכרזה שפורסמה ברשומות[, כעל חומר נפץ לענין חוק זה, וכן אביזריו של כל חומר נפץ לרבות פתיל, רקיטה, פצץ, תרמיל וכל הסגל או תכשיר אחר;

חקיקה:

חוק חומרי נפץ התשי”ד- 1954