האם “חוות ליטוף” הינה עסק טעון רישוי

נשאלנו האם חוות ליטוף בעלי חיים הינה עסק הטעון רישיון, ובמידה וחוות הליטוף ממוקמת על קרקע חקלאית, האם יידרשו אישורים נוספים לשם הפעלתה.

עודכן ביום 28.8.2020 בעקבות תיקון  פריט 7.2 בצו רישוי עסקים

צו רישוי עסקים אמנם אינו מגדיר עסק של “חוות ליטוף בעלי חיים” כעסק טעון רישוי, אך גידול, אחזקה וטיפול בבעלי חיים ( גם שלא לשימוש מסחרי) ייחשב כעסק טעון רישוי.
פריט 3.2א- קובע כי גידול בעלי חיים (שאינם עופות), אחזקתם וטיפול בהם, טעון רישיון עסק
וכן פריט 3.2ח – קובע כי אחזקה גידול וטיפול בעופות, גם כן טעונים רישיון.
כבר נקבע בפסיקה כי כל מי שהינו בעלים או מגדלים או מחזיקים של חיות, מחוייבים לדאוג לרווחת בעלי החיים וכן שלא יהוו מפגע תברואתי או מטרד ציבורי. ולכן על פי חוק רישוי עסקים עיסוק כאמור טעון רישיון אף אם מדובר בעיסוק שאינו מסחרי ( פסק דין בראז ופסק דין קבסה).
ויודגש כי תכליתו של החיוב ברישוי כאמור, הינה בין היתר מניעת מחלות בעלי חיים וזיהום (פסק דין מימוני), שכן בעלי חיים יכולים להעביר מחלות לבני אדם כגון: ברוצלוזיס, פה וטלפיים, מבדר לסוגיו, סלמונלה, שפעת העופות ועוד.

היה וחוות ליטוף מתנהלת על קרקע חקלאית, הרי  שנקבע כי חוות ליטוף איננה חווה לגידול של בעלי חיים לצורך ייצור חקלאי אלא חווה שמטרתה לאפשר ליטוף של בעלי חיים ולכן עיסוק כאמור לא ייחשב לעיסוק חקלאי אלא עיסוק מסחרי. בהיותו כזה יש קבל אישור משרד החקלאות ואישור הרשות לשימוש חורג. (פסק דין עיון יצחק)

ועוד- בתיקון אוגוסט 2020 לצו רישוי עסקים, תוקן פריט 7.2 לצו- וכיום נרשת להוציא רישיון עסק לפינות חי בין שהכניסה אליהן בתשלום ובין שאיננה בתשלום.

פינות חי וחוות ליטוף הינם עסקים טעוני רישוי בין שהכניסה אליהם בתשלום ובין שלא.

חקיקה שאוזכרה:
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע”ג- 2013 – פריט 3.2א ופריט 3.2ח

פסיקה שאוזכרה:
רעס (חד’) 24089-03-12 עיריית חדרה נ. עפר בראז  ( 28.8.16) [פורסם    בנבו]
רעס 25204-11-13 המועצה המקומית זכרון יעקב נ. דוד קבסה (25.2.15) [פורסם   בנבו]
תא (ת”א) 59250/07 מדינת ישראל – מנהל מקרקעי ישראל נ. עיון יצחק (16.9.13) [פורסם בנבו]
ע”א 1068/05 עיריית ירושלים ואח’  נ. עמרם מימוני ואח’ (14.12.06) [פורסם בנבו],(בימ”ש העליון)