אכיפת צו שיפוטי על צד שלישי – ביזיון בית משפט

סעיף 19 לחוק רישוי עסקים מאפשר קיום הליכים לפי פקודת ביזיון בית המשפט ביחס להפרת צווים שניתנו על פי אותו החוק.
מתי ניתן לאכוף ביצוע פסק דין על אדם, שלא היה צד לאותו הליך, באמצעות הליכי ביזיון בית משפט?
לכאורה, פסקי דין של בית המשפט בהליכים של רישוי עסקים, או שימושים חורגים בניהול עסק, יחולו רק על מי שנגדם הוגשו התביעות. אך קיימים מקרים בהם בית המשפט יאכוף קיום צו שיפוטי בהליכים על פי פקודת ביזיון בית המשפט, גם כלפי מי שלא היה צד לאותם הליכים..

בפסק דין סבאן נדון מקרה בו הוצא צו כנגד שני בני זוג מבוגרים האוסר עליהם, או על מי מטעמם, לעשות שימוש חורג במשק, לרבות הפעלת עסק לאחסון גרוטאות ופינוי אשפה או תחנת מעבר, ללא קבלת אישורים לשימושים חורגים. הצו הוצא לבקשת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י).
בני הזוג לא הצליחו לקבל את ההיתרים האמורים, וטענו בין היתר כי לבנם יש רישיון לצמיתות לניהול עסק של איסוף מיון והובלה של אשפה ופסולת.
רמ"י טענו כי הבן הוא זה שהפעיל את העסק הן במועד פסק הדין והן לאחריו והוא הרוח החיה מאחרי הפעילות הבלתי חוקית במקום, וביקשו לצרף את הבן להליך הביזיון.

בפסק דין מוניות הדר לוד נקבעה ההלכה, כי במקרים בהם הוכח כי צד שלישי שלא היה צד להליך בו הוצא הצו השיפוטי היה: א.  מודע לקיומו וב. פעל להפרתו או סייע להפרתו –  ניתן לקוט בהליכי ביזיון בית משפט נגד אותו צד שלישי.
בפסק דין מנור
נקבע כי חשיבות ההליך למניעת ביזיון בית המשפט אינה מוגבלת לצדדים להתדיינות. ההליך נועד בעיקרו להגשים אינטרס ציבורי של הבטחת שלטון החוק דרך ביצוע פסקי הדין.
בתיק סבאן נקבע כי הבן (הצד השלישי) הוא זה אשר ניהל בפועל את העסק במקום, הוא אף העיד בהליך שהתקיים כנגד הוריו והיה מודע היטב לצו שהוצא בתביעה נגדם. לפיכך איפשר בית המשפט להגיש בקשה בגין ביזיון בית המשפט נגד הבן.

חקיקה:
חוק רישוי עסקים, התשכ"ח -1968 – סעיף 19

פסיקה שאוזכרה:
תא(ק"ג) 579/02 רשות מקרקעי ישראל נ. סבאן (18.12.17) [פורסם בנבו]
ע"פ 517/06 בועז מנור נ. KMPG INC [פורסם בנבו] (24.7.07)
ע"א 371/78 מוניות הדר לו בע"מ נ. אמיל ביטון (24.6.80) [פורסם בנבו]

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz