תקופה והוספת תנאים לרישיון עסק לצמיתות בהעדר מפרט אחיד

נשאלנו מה דינו של עסק  המחזיק בידיו מזה מספר שנים רישיון עסק לצמיתות, כאשר על פי צו רישוי עסקים משנת 2018 תקופת הרישיון קוצרה ל 10 שנים ומטה, וכאשר לא פורסם לגביו  מפרט אחיד, וכיצד ניתן להוסיף תנאי ברישיון לעסק כאמור.

תקופת הרישיון
לעניין תקופת הרישיון לעסק שניתן ו רישיון לצמיתו לאור תיקון צו רישוי עסקים בחודש דצמבר 2018 ראה: תוקפם של רישיונות – תיקון צו רישוי עסקים 2018

 הוספת תנאים לרישיון בעסק כאמור-
מתי נכנס לתוקף התנאי הנוסף ?

סעיף 7(א) לחוק רישוי עסקים קובע כי רשות רישוי רשאית להוסיף תנאי ברישיון.
סעיף 7(ב) לחוק מתייחס להוספת תנאים ברישיון כאשר אין מפרט אחיד. שם נקבע כי תקפו של תנאי נוסף, כאשר אין מפרט אחיד, יהיה בתום 3 שנים מיום שהודע עליו לבעל הרישיון.
דהיינו- כאשר רשות מבקשת להוסיף תנאי ברישיון לעסק, בהעדר מפרט אחיד, עליה לעשות זאת 3 שנים מראש.
קיצור התקופה
ניתן לקצר את התקופה של 3 שנים, אם חל שינוי בדין המחייב שינוי בתנאי הרישיון או אם גורם מוסמך ארצי קבע תקופה קצרה יותר שתנומק בכתב.
האירועים בגינם גורם מוסמך ארצי(*) רשאי לשנות התקופה לכניסת תנאי חדש לתוקף- ( סעיף 7(א1)(1)-(2)-
אם קיים חשש משמעותי לשלום הציבור, לבריאותו או לבטיחותו או קיימת סכנה לפגיעה באיכות הסביבה או הפרעה בלתי סבירה לאדם פלוני או לציבור(**)
או אם נתגלו או נוצרו עובדות או נסיבות חדשות לגבי העסק או סביבתו או לגבי טכנולוגיות המשמשות בו, המחייבות שינוי דחוף בדרישות הרישוי לשם השגת מטרות החוק.

(*)- גורם מוסמך ארצי- סעיף 7(ה) לחוק- ראש רשות הרישוי או עובד בכיר שהוא הסמיך, מנכ"ל המשרד נותן האישור או עובד המשרד שהוא הסמיך, נציב כבאות ארצי או קצין כבאות שהוא הסמיך, מפכ"ל המשטרה או קצין בכיר שהמפכ"ל הסמיך.
(**)- בנסיבות אלו גם גורם מוסמך מחוזי רשאי לשנות תנאי לתקופה של  עד 60 יום, ולא יותר מפעם אחת בשל אותן נסיבות- סעיף 7(א3).

לענין מפרט אחיד ראה גם- 
תוקפם של רישיונות
מפרטים אחידים

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz