דיון בהעדר הנאשם בעבירות רישוי עסקים

אדם נדון והורשע בהעדרו בעבירה של ניהול עסק ללא רישיון. לאחר מספר שנים, משנודע לאותו אדם על ההרשעה, הוא פנה לבית המשפט וביקש לבטל את ההרשעה.
בית המשפט קבע כי, בהעדר התראה, לא ניתן לדון אדם בהעדרו בעבירה על פי חוק רישוי עסקים. כן נקבע כי בית המשפט שדן בתיק עצמו בהעדר הנאשם, הוא זה המוסמך לדון בבקשה לביטול פסק הדין. 

בפסק דין עזאם, הנאשם לא התייצב לדיון בתביעה שהוגשה נגדו בתיק רישוי עסקים. הוא נדון והורשע בהעדרו. זימון לדיון שנשלח אליו  חזר עם הודעה "לא נדרש". לאחר מספר שנים, משנודע לעזם דבר ההרשעה , הוא ביקש לבטלה, שכן, לדבריו, כלל לא היה ידוע לו על הגשת התביעה.

דיון בהעדר הנאשם בעבירות על פי חוק רישוי עסקים

  • עבירה על חוק רישוי עסקים הינה עבירה מסוג עוון, שכן עונש המקסימום בגינה הינו 18 חודשי מאסר. (על פי הוראות סעיף 24 לחוק העונשין– עבירה מסוג עוון הינה עבירה שהעונש בגינה אינו פחות מ 3 חודשים ואינו עולה על 3 שנים).
  • סעיף 126 לחוק סדר הדין הפלילי קובע שבהעדר הוראה אחרת בחוק- לא יידון אדם בפלילים שלא בפניו.
  • סעיף 128 לחוק סדר הדין הפלילי קובע כי ניתן לדון אדם בעבירה מסוג עוון שלא בפניו, רק אם הוא הודה בכתב בכול העובדות נשוא כתב האישום ולא טען כל עובדה נוספת שיכולה לשנות את תוצאות המשפט, או אם הוא ביקש שהמשפט יתנהל שלא בפניו והוא מיוצג על ידי סנגור, ובית המשפט סבר שלא יגרם עיוות דין.
  • סעיף 130(א) לחוק סדר הדין הפלילי קובע, כי בהמשך דיון, ניתן לדון אדם שלא בפניו, אם הודע לו על אותו דיוןבשעת דיון והוא הוזהר כי אם לא יתייצב ניתן יהיה לדון שלא בפניו, או אם הוא או סניגורו זומנו והוזהרו כי ידונו שלא בפניו אם לא יופיע לדיון.
  • בזימון בכתב לדיון בעבירות מסוג זה של חוק רישוי עסקים- יש לוודא כי הנאשם אכן קיבל בפועל את הזימון ולא קיימת כל חזקה שקיבל אותו ( סעיף 44א לתקנות סדר הדין הפלילי).

לסיכום– מכל האמור לעיל  עולה כי בהעדר אזהרה ( לפי ס' 130(א) לחוק סדר הדין הפלילי), לא ניתן לדון נאשם בהעדרו בעבירות על פי חוק רישוי עסקים.

איזה בית משפט מוסמך לדון בבקשה לביטול פסק הדין שניתן בהעדר הנאשם

בפסק דין עזאם נקבע כי ההוראות הקובעות בעניין זה הן הוראות סעיף 130(ח) לחוק סדר הדין הפלילי לפיהן, היה ונגזר דינו של אדם בעבירה מסוג עוון שלא בפניו, אותו בית משפט הוא זה שידון בבקשה לביטול פסק הדין.

פסיקה:
ת"פ (נצ') 2773/07 עיריית נצרת נ. עדי עזאם (5.11.16) [פורסם בנבו]

חקיקה:
חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב- 1982
תקנות סדר הדין הפלילי,התשל"ד – 1974
חוק העונשין, תשל"ז- 1977

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz