אישור הנדסה- ריבוי עסקים בעסק אחד

עסקים רבים כוללים, בעסק אחד אינטגרלי, מספר פריטי רישוי שונים.
נשאלנו כיצד יש להגיש תוכניות בבקשה לרישוי אותו "עסק מורכב", וכיצד יבדק אותו העסק על ידי מהנדס מטעם הרשות.

כאשר מוגשת בקשה לרישיון עסק המכיל בתוכו מספר עסקים ( כגון – מלון המכיל בתוכו ספא, בריכת שחיה, מסעדה, אולם אירועים ועוד), תוגש הבקשה לרשות הרישוי, כאשר מפורטים בה כל הפריטים הטעונים רישוי הכלולים בעסק, ומיקומו המדויק של כל עסק כזה.

המהנדס האחראי לכך, יבדוק התאמה של כל פריט, למיקומו על פי הבקשה, והתאמה לתב"ע ולהיתר של כל פריט במיקום הרלוונטי. ( כך, למשל, ייבדק שאולם אירועים לא מוקם בשטח שעל פי ההיתר אמור להיות מחסן או מקלט).

בבקשה לחידוש רישיון של "עסק מורכב"- המבקר מטעם רשות הרישוי יבדוק כי לא חל שינוי בשימושים השונים ובמיקומם. במקרה כזה- כאשר אישור ההנדסה אינו מוגבל בזמן בשל שימושים חורגים למשל- לא יהיה צורך ב"אישור הנדסה" חדש.
היה וקיימים בעסק שימושים חורגים, הרי שאישור ההנדסה יהיה מוגבל בזמן, בהתאם להיתר שניתן לשימוש החורג, ועם תום התקופה הרלוונטית, תועבר בקשה להארכה להנדסה לשם דיון בחידוש האישורים.

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz