חיתוך מזון במעדניה או במרכול

במעדניות ומרכולים רבים, מצוי מדור בו ניתן לרכוש נקניקים או גבינות הנפרסים במקום לנגד עיני הלקוח.
נשאלנו האם הליך זה ייחשב ל”טיפול במזון” כמשמעותו בצו.
נציין כי  מרכול ללא “טיפול במזון”- טעון רישוי לפי פריט 4.7 ב, ואילו מרכול הכולל “טיפול במזון” טעון רישוי לפי פריט 4.7 ד.

ברישא לתוספת לצו אנו מופנים להגדרת המונח “טיפול במזון” בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), התשס”ט – 2009.

כפי שניתן לראות, הגדרה זו נוצרה תוך ראיית עיסוק ברוכלות, אך אומצה לכלל העסקים המטפלים במזון, גם אם מדובר בעסקים מוסדרים יותר כגון מרכולים ומעדניות.
הגדרת “הטיפול במזון” כוללת חיתוך ופריסה ( וכן, פירוק, טחינה, ערבוב, תיבול, הפשרה, אפייה, חימום, סחיטה, ועוד).

לכן- כל מכירת מזון, שאינו ארוז כפי שבעל העסק רכש אותו, ובכלל זה פריסת נקניקים וגבינות תיחשב לטיפול במזון.

ראה גם-מרכולים ועסקים המצויים בתוכם (טיפול במזון)

הנחיות משרד הבריאות תנאי תברואה נאותים למרכולים