מהי “פעילות ספורט” – סעיף 2ד(א)(2) לחוק רישוי עסקים, פריט 7.7 יא

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

לשם הגדרתהמונח “פעילות ספורט” אנו מופנים לחוק הספורט.

בחוק הספורט מוגדר המונח פעילות ספורט כדלקמן:

“ספורט” או “פעילות ספורט” – פעילות משחקית, בין תחרותית ובין שאינה תחרותית, אשר נדרש לה מאמץ גופני.

חוק הספורט, התשמ”ח – 1988