מהו “מכון כושר” – סעיף 2ד(ג) לחוק רישוי עסקים, פריט 7.5

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

לשם הגדרת המוח חדר כושר אנו מופנים לחוק מכוני הכושר.

חוק מכוני כושר מגדיר את המונח “מכון כושר” כדלקמן:

“מכון כושר” – מקום שבו מתאמנים במכשירים המפעילים את השרירים בתנאים של מאמץ גופני.

חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), תשנ”ד- 1994