מהי “תחנה מרכזית” – פריט 8.4 ב

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

לשם הגדרת “תחנה מרכזית” מפנה הצו לפקודת התעבורה.

בפקודת התעבורה מוגדרת תחנה מרכזית כדלקמן:

“תחנה מרכזית” – מסוף לתחבורה ציבורית ובו חניה תפעולית, המאפשר לנוסע קישור, בין קווי שירות בין-עירוניים או בין קווי שירות עירוניים, בינם לבין עצמם, או בין קווי שירות בין-עירוניים לבין קווי שירות עירוניים, והוא תחנת מוצא בעבור קו שירות בין-עירוני אחד או יותר, ועשויים להימצא בו מיתקני שירות להפעלת קווי השירות כגון חניה, תדלוק, קופות, משרדים וכדומה.

הגדרת “מסוף לתחבורה ציבורית” – מתחם המשמש כתחנת מוצא ויעד לקו שירות או המשמש כמקום מעבר לנוסעים בין קו שירות אחד לאחר;

הגדרת “חניה תפעולית” – חניה לאוטובוסים לפני כניסתם לרציפי הנוסעים;

הגדרת “קו שירות” – מסלול ההסעה של אוטובוס ציבורי או מונית, שקבועות בו תחנות להעלאת נוסעים ולהורדתם, כפי שנקבע ברשיון קו השירות

נציין כי סעיף 16א לפקודה קובע חובת רישיון מהמפקח על התעבורה להפעלת תחנה מרכזית. (מתקן תחבורתי- כולל תחנה מרכזית).

פקודת התעבורה [נוסח חדש]