מהו “רופא מחוזי” – סעיף 14 לחוק רישוי עסקים

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

לשם הגדרתהמונח “רופא מחוזי” מפנה אותנו החוק לפקודת בריאות העם.

בפקודת בריאות העםמוגדר המונח “רופא מחוזי” כדלקמן:

“רופא מחוזי” רופא ממשלתי ששר הבריאות הפקידו על לשכת בריאות מחוזית או נפתית;

הגדרת “רופא ממשלתי” – רופא בשירות משרד הבריאות;

פקודת בריאות העם, 1940