מהו "מוסד רפואי" – פריט 7.1 ג

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

לשם הגדרתהמונח "מוסד רפואי" מפנה אותנו הצו לפקודת בריאות העם.

המונח מוגדר בסעיף 24 לפקודה כדלקמן:

"מוסד רפואי" – בית חולים, מרפאה, מוסד לטיפול במשתמשים בסמים ומעבדה

יצויין כי בפריט 7.1 ג נכתב "מוסד רפואי כמשמעותו בסעיף 25 לפקודת בריאות העם"-  אך המונח מוגדר בסעיף 24, ואילו סעיף 25 מסדיר את רישום המוסד. לפיכך נראה כי הכוונה היא  להגדיר המונח באופן מקביל להגדרת בית חולים. דהיינו- מוסד רפואי כמשמעותו בסעיף 24 לפקודה והרשום לפי סעיף 25 לפקודה.

כאן נכתב אמנם "מעבדה"- אך נראה שנכון יהיה לעשות שימוש לעניין זה בהגדרת  מעבדה רפואית – מעבדה–  בפריט 1.6.

פקודת בריאות העם, 1940

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz