מהי "מעבדה רפואית" – פריט 1.6

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

להגדרת המונח מעבדה רפואית כפריט טעון רישוי ( פריט 1.6) אנו מופנים לתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות).

מעבדה רפואית מוגדרת בסעיף ההגדרות של הפקודה כדלקמן:

"מעבדה רפואית" או "מעבדה" – מקום שנעשות בו בדיקות בדגימות שמקורן בבני אדם, למעט –

(1)   תחנה לבריאות המשפחה (טיפת חלב);

(2)   מרפאה שרופא מורשה, כמשמעותו בפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976, עושה בה בדיקות למטופליו כמפורט בתוספת הרביעית, או שהן נעשות בפיקוחו הישיר;

(3)   מעבדת מחקר, מעבדת הוראה או מעבדת בקרת איכות

הגדרת  "מעבדת מחקר" – מקום שנעשות בו בדיקות לצורכי מחקר ופיתוח בלבד, בלא העברת תוצאות בדיקה מזוהות לאדם אחר, לרבות האדם שנלקחה ממנו הדגימה שנבדקה;

הגדרת "מעבדת הוראה" – מקום שנעשות בו בדיקות לצורכי לימוד והדרכה בלבד, בלא העברת תוצאות בדיקה מזוהות לאדם אחר, לרבות האדם שנלקחה ממנו הדגימה שנבדקה;

הגדרת "מעבדת בקרת איכות" – מקום שנעשות בו בדיקות לצורכי בקרת איכות של ייצור ערכות אבחנתיות בלבד, בלא העברת תוצאות בדיקה מזוהות לאדם אחר, לרבות האדם שנלקחה ממנו הדגימה שנבדקה;

רופא מורשה– פקודת הרופאים קובעת חובת רישיון למי שעוסק ברפואה לפי התנאים הקבועים בפקודה.

מעבדה רפואית רשומה– נציין כי פקודת בריאות העם קובעת ( ס' 25) חובת רישוי של כל מוסד רפואי. מעבדה רפואית שקיבלה רישיון על פי פקודת בריאות העם תיקרא- מעבדה רפואית רשומה.

 מעבדות רפואיות רשומות המצויות בבית חולים או בקופת חולים פטורות מחובת רישיון עסק.

תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשל"ז – 1977

פקודת בריאות העם, 1940– סעיף 25

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz