מהם “אגודת ספורט”, “ארגון ספורט”, “התאחדות”, “איגוד” – פריט 7.5, ס’ 2ד(ב) לחוק

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

מכון כושר טעון רישיון עסק אלא אם הוא מוחזק ומופעל על ידי הגופים הבאים ומשמש את ספורטאיהם בלבד- אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד. לשם הגדרת מונחים אלו  מפנה אותנו הצו לחוק הספורט.

חוק הספורט מגדיר את המונחים הבאים באופן כדלקמן:

“ספורט” או “פעילות ספורט” – פעילות משחקית, בין תחרותית ובין שאינה תחרותית, אשר נדרש לה מאמץ גופני.

 “אגודת ספורט” – חבר-בני-אדם העוסק בענף או בענפי ספורט מסויימים והמסונף לארגון ספורט או הפועל כתאגיד עצמאי.

 “ארגון ספורט” – תאגיד שלא למטרות ריווח המאגד בתוכו אגודות ספורט העוסקות בענפי ספורט שונים.

“התאחדות” ו”איגוד”, לענין ספורט – תאגיד שלא למטרות ריווח, המרכז והמייצג ענף או ענפי ספורט בישראל ושמכירים בו הגופים הבין-לאומיים המייצגים והמוכרים באותו ענף ספורט.

חוק הספורט, התשמ”ח – 1988