מהי “הסעדה (קייטרינג)” – פריטים 4.6 ה, 4.2 ג

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

להגדרת המונח “הסעדה (קייטרינג”), אנו מופנים בצו לתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון).

הגדרת המונח בתקנות האמורות הינו כדלקמן:

“הסעדה” (Catering) – מקום להכנת מזון לצורך הספקתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו ולמעט מפעל לייצור מזון ארוז מראש לשיווק לצרכן.

תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון), תשל”ב- 1972

חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע”ו-2015
משרד הבריאות- הגדרת גבולות גזרה בין 4.2ג לבין 4.6ה