מהו “גיל הפרישה” – פריט 7.1 ג

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

פריט 7.1 ג מתייחס לבית אבות ומגדיר ככלל בית אבות כמקום שנועד לשמש למגורים לאנשים שהגיעו לגיל הפרישה.

לצורך הגדרת מונח זה מפנה הצו לחוק גיל הפרישה.

חוק גיל הפרישה מגדיר כעקרון את גיל הפרישה לגבר- 67 ולאישה 62(יצויין כי מתקיימים דיונים בנוגע לשינוי גילאים אלו), אלא שקיימות בו הוראות שונות לאנשים שנולדו בשנים שונות ולפיכך בכול הנוגע לשאלה ספציפית יש לעיין בהוראות החוק העדכניות.

חוק גיל הפרישה, התשס”ד – 2004