מהו “אחסון דלק” הטעון רישיון – פריט 2.2 ד

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

פריט אחסון דלק מתייחס לכמויות המפורטות תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל”ז- 1976