מהי "קופת חולים"

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

לשם הגדרת המונח "קופת חולים" אנו מופנים לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

בחוק האמור המונח "קופת חולים" מוגדר כדלקמן:

"קופת חולים" – תאגיד שהוכר לפי סעיפים 24 ו- 25;

הסעיפים אליהם מפנה ההגדרה מפרטים כי קופת חולים תהיה תאגיד שבו הכיר שר הבריאות ככזו, וכן מפרטים את התנאים להכרה כאמור.

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד- 1994

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz