מהו “גז”

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

להגדרת המונח “גז ” מפנה התוספת לצו, לחוק הגז.

בסעיף 1 לחוק הגז מוגדר המונח כדלקמן-

“גז” – גז טבעי, לרבות גז טבעי נוזלי או גז פחמימני מעובה;

“גז טבעי” – תערובת של גזים פחמימניים נדיפים בתכולה עיקרית של גז מתאן (4CH) ותכולה מזערית של גז אתאן פרופן, חנקן ואחרים המתהווים בתהליך רקבון של חומר אורגני;

 “גז פחמימני מעובה” – תערובת המורכבת בעיקרה מפרופן, פרופילן, בוטן ובוטילן והאיזומרים שלהם והנמצאת במצב נוזלי או גז;

חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ”ט-1989