מהו “בית מרקחת”

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

להגדרת המונח “בית מרקחת” מפנה המבא לתוספת לצו, לפקודת הרוקחים.

יש לשים לב כי על מנת להפעיל בית מרקחת יש לעמוד בדרישות הוראות הפקודה שכן עיסוק ברוקחות טעון רישיון גם על פי הוראות הפקודה.

הגדרת המונח בפקודת הרוקחים הינה-   “בית מרקחת” – עסק וכל מקום המתנהל כדין, המשמש לרקיחה, למכירה קמעונאית או לחלוקה קמעונאית של תכשירים;

יש לשים לב- בית מרקחת הפועל בבית חולים או בקופת חולים אינו טעון רישיון עסק.

פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ”א- 1981