רישיון עסק לבעל משאית להובלת מזון בקירור

בעלים של משאית להובלת מזון בקירור פועל באופן עצמאי ואינו קשור למשרד כלשהו. את המשאית הוא מחנה בחניון ציבורי למשאיות. את העבודה מספקים לו לקוחות שונים לפי הזמנות נקודתיות ובפניה ישירה לטלפון הנייד שלו. לבעל המשאית אין משרד. הנהג מתגורר באחת השכונות בעיר.

כיצד יוכל בעל המשאית להוציא רישיון עסק, ומה נדרש ממנו לשם כך.

על מוביל המזון להוציא רישיון עסק לפי פריט 4.6 ד לצו רישוי עסקים ( מזון ומרכיביו- הובלתו, הפצתו או חלוקתו). לשם הוצאת רישיון על פי פריט זה נדרש אישור משרד הבריאות. יש לשים לב כי  על המוביל להצטייד גם ברישיון מוביל על פי חוק שירותי הובלה.

כתובת העסק- כתובתו הפרטית של בעל המשאית.

בעל המשאית אינו צריך להגיש תוכניות כלשהן של העסק שכן מדובר ברכב נייד ולא במתקן או במבנה הנדסי.

כך גם לא נדרש אישור שימוש חורג לדירת המגורים שכן העסק הוא נייד, וביתו הפרטי של בעל המשאית הינו כתובת למשלוח הודעות בלבד.

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע”ג- 2013 פריט 4.6 (ד)

חוק שירותי הובלה,תשנ”ז- 1997