עריכת אירועים במסעדה

האם עסק הפועל ברישיון כמסעדה ומקיים אירועים סגורים לפרקים, יידרש להוציא גם רישיון עסק  לאולם אירועים או דיסקוטק?
על מנת לקבוע זאת, יש לבחון מהי התכיפות בהן מתקיימים אותם אירועים במסעדה ומה אופיים.

עודכן ביום 18.8.19

על מנת לבחון האם עסק מסוים אכן משמש כמסעדה או שמא מדובר באולם אישורים או אף דיסקוטק יש לבדוק את תפקוד המקום רוב הזמן. כל עוד המסעדה פועלת כבית אוכל רוב הזמן, היא לא תידרש לקבל רישיון לאולם שמחות.

עם זאת, דיסקוטק או מקום המשמש בעיקרו לעריכת אירועים לא יוכל להסתתר מאחרי הגדרת “מסעדה” אם רוב הזמן הוא משמש גם לריקודים או לאירועים. כמו בכל המקרים עליהם חל חוק רישוי עסקים יש לבחון גם במקרים אלו את המצב העובדתי לאשורו.  ייתכן כי, לאחר בדיקה כזו, יידרש  רישיון לפי פריט 7.7א- מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, בלא מזון (שכן בכל הנוגע למזון, קיים רישיון למסעדה), ורישיון לפי פריט 7.7ו- דיסקוטק.

היה ובשל הרעש יתקבלו תלונות של תושבים- הרי שאלו יטופלו במסגרת תנאים לרישיון לפי פריט 7.7.א. כך גם יידרש, ככל הנראה, מיגון אקוסטי מלא של המסעדה, והתחייבות  כי האירועים ייערכו בתוך המבנה בלבד.

ראה גם:האם קיום אירוע באופן חד פעמי ייחשב לניהול “עסק” של אולם אירועים, גן אירועים או דיסקוטק

חקיקה:
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע”ג- 2013 פריטים 7.7 א ,7.7 ו