כיצד ניתן לערער על סירוב או תנאים של רשות כיבוי

הקמתי מסעדה בקניון בהשקעה של 5 מיליון שקלים, מהם מליון אחד הושקע על מנת לעמוד בדרישות כיבוי אש. בסיום ביקורת כיבוי אש שנערכה, נמסר לי כי בוצעו כל דרישות כיבוי אש אך לא ינתן לי אישור מכיוון שמרכול ענק המצוי בקומת קרקע בקניון, אינו עומד בדרישותיהם.

מהם האמצעים, המנהליים והמשפטיים,  העומדים לרשותי על מנת לערער על הסירוב?

לרשות כיבוי אש הסמכות לאשר או לדחות בקשה לרישיון עקב אי עמידת העסק בדרישות הכבאות.

הגשת השגה- על החלטת נותן אישור ניתן להגיש השגה לקצין כבאות והצלה בכיר שנקבע כגורם השגה ארצי.

בפרקטיקה הנוהגת, ניתן להגיש ערר על החלטת רשות כיבוי למפקד המחוז של שירותי הכיבוי שאליו כפופה תחנת הכיבוי.

ערר על החלטת מפקד המחוז- ניתן להגיש לוועדת ערר של שירותי הכיבוי.

קיימת סברה, הנשענת על הוראות ס’ 50 לחוק הכבאות, כי ערעור על החלטת רשות כיבוי יוגש ישירות לנציב הכבאות.

בפועל- פניה בשתי הדרכים מטופלת.

היה וגם החלטת הנציב אינה מקובלת על מבקש האישור, ניתן לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים.

ראה גם: השגה על החלטת גורם מאשר או רשות רישוי

חקיקה וקישורים-
חוק רישוי עסקים, התשכ”ח -1968, ס’ 7ג5
חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע”ב- 2012, ס’ 50
דרישות הרשות הארצית לכיבוי והצלה- רישוי עסקים