בריכות שחיה בבניין מגורים

על פי הפסיקה, בריכת שחיה בבניין מגורים המשרתת את דיירי הבניין ואורחיהם ואינה מנוהלת למטרת הפקת רווח, לא תהיה טעונה הוצאת רישיון עסק.
עם זאת, לאור פסקי דין בעניין בריכות שחיה בקיבוצים, נראה כי השכרת דירות למטרת עסק, כגון השכרה לטווח קצר, ומתן האפשרות שלוכים להשתמש בבריכה עלולה לשנות את אופי השימוש בה ולחייב בהוצאת רישיון.

המאמר עודכן ביום6.11.21

אנו מודים לאילן אמסלם, מנהל מחלקת רישוי עסקים באשקלון על הערותיו המועילות

בית המשפט קבע בפסק דין אורן הסלע (שלום), כי בריכת שחיה המיועדת לשימוש דיירי בניין מגורים בלבד, שאינה פתוחה לקהל הרחב, לא נגבים בכניסה למתחם דמי כניסה, ואינה מוחזקת על ידי גוף המפעיל אותה לשם הפקת רווחים (גם אם לצורך כיסוי הוצאות בלבד), אינה טעונה רישיון עסק.

הצביון המסחרי של "עסק" יילמד לא רק מגביית דמי כניסה אלא גם לפי סוג הקהל המורשה להיכנס לבריכה, האם הבריכה פתוחה לכל דורש ומהן ההגבלות בכניסה.

עם זאת על בניינים המפעילים בריכות שחיה להביא בחשבון את  גישת בית המשפט בפסק דין ליגד לפיה בריכת שחיה לדייירים בבניין צריכה לעמוד בקריטריונים של בטיחות הנדרשים בהנחיות משרד הבריאות ביחס לשטח הבריכה הנדרש לכל רוחץ בבריכה.

עם זאת, נראה כי משמעות עמדה זו, (ועל פי מידת הזהירות הראויה בהפעלת בריכות שחיה המשרתות מספר רב של אנשים), היא שלמרות שבריכות שחיה לדיירים בבניינים אינן טעונות רישיון עסק הרי על מנת להפעילן צריכים הדיירים לעמוד בדרישות תקנות הבטיחות והתברואה לבריכות שחיה.

בריכות שחיה לשימוש פרטי בבנייני מגורים לא יהיו טעונות רישיון עסק אך עליהן לעמוד בדרישות תקנות הבטיחות והתברואה לבריכות שחיה.

השכרת דירות מגורים בבניין לטווח קצר

התרחבות התופעה של השכרת דירות מגורים לטווח קצר (המכונה- airbnb), מצריכה התייחסות לשאלה האם מתן אפשרות לשוכרי דירות לטווח קצר להשתמש בבריכת הבניין, משנה את הקביעה כי בריכות אלו אינן נדרשות להוצאת רישיון עסק.
ראשית יש להבהיר כי, השכרת דירות מגורים לטווח קצר מהווה שימוש עסקי בדירה, וייתכן שיש לקבל לשם כך היתר לשימוש חורג בדירה.

בפסק דין רמת יוחנן, בו נדונה השאלה האם בריכת שחיה בקיבוץ זה טעונה רישיון עסק, פסק בית המשפט כי העובדה שהקיבוץ משכיר יחידות דיור כעסק, ומאפשר לשוכרים להשתמש בבריכה משנה את אופי הפעילות בבריכה לאופי עסקי ותחייב את הקיבוץ בהוצאת רישיון עסק לבריכה (יצויין כי באותו מקרה בנוסף על השכרת יחידות הדיור קיים הקיבוץ גם חוגים בבריכה הפתוחים לקהל הרחב).
לאור פסיקה זו המחייבת הוצאת רישיון עסק כאשר בבריכה נעשה שימוש עיסקי, והעובדה כי בית המשפט דן בהשכרה עיסקית של יחידות דיור במיוחד, נראה כי מתן אפשרות לשוכרים לטווח קצר  של דירות מגורים להשתמש בבריכת הבניין, עלולה לשנות את אופי השימוש בבריכה, מפרטי לעסקי, ולגרור חיוב בהוצאת רישיון עסק לבריכה.
יצויין כי ייתכן ועל מנת לקבל רישיון עסק לבריכה במקרה זה, יהיה צורך לבק שהיתר לשימוש חורג לבריכה משישמו למגורים לשימוש עסקי.

מתן אפשרות לשוכרי דירות לטווח קצר לשימוש בבריכה המשרתת דיירי בניין מגורים, עלולה לגרור חובה בקבלת היתר לשימוש עסקי בבריכה ובהוצאת רישיון עסק.

פסק הדין שאוזכר:
ת"א 15688-04-11  וועד הבית ואח' נ. אורן-הסלע בניה והשקעות (פורסם בנבו, 7.8.16).
תא (ת"א) 105909/01 פורת עידן נ. ליגד השקעות ובניין בע"מ ( פורסם בנבו, 16.3.06)
ע"פ 38096-06-15 מדינת ישראל נ. קיבוץ רמת יוחנן (פורסם בנבו, 10.11.15)

לעניין הדרישה לרישוי בריכות שחיה שאינן בשימוש מסחרי (קיבוצים) ראה גם: " דרישת רישיון עסק לבריכות שחיה בקיבוצים

לעניין עריכת אירוע ליד בריכה ראה-  עריכת "אירוע" בבריכת שחיה

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz