מי רשאי למנות תובע בעבירות לפי חוק רישוי עסקים

הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר 8.1100 קובעת, בין היתר, כי תובעים ברשויות מקומיות יוסמכו על ידי היועץ המשפטי לממשלה. לאחרונה נדון בפני בית המשפט מקרה בו נטען על ידי הנתבע כי ההסמכה של התובע לא היתה כדין, שכן הוא מונה על ידי מועצת העיר ולא על ידי היועץ המשפטי לממשלה, כנדרש בהנחיה ( פסק דין אי ג'י אינטרנשיונל אלקטריק בע"מ).

בית המשפט (שלום) קבע כי מינוי תובע בעבירות על פי חוק רישוי עסקים יכול להיעשות גם על ידי מועצת עיר. מינוי כאמור נעשה על פי הוראות סעיף 264(2) לפקודת העיריות.

סעיף 264 לפקודת העיריות קובע כי פקיד העיריה שנתמנה לפי הסעיפים 170-167 רשאי, אם הוסמך לכך על ידי החלטה של המועצה, ועל אף האמור בכל דין אחר, לעשות דברים אלה:

(2)  להתייצב ולתבוע, דרך כלל או בתביעה מסויימת, לפני כל בית משפט, בשל עבירה או בקשה לפי חיקוק מן החיקוקים שבסמכות בית משפט לעניינים מקומיים, כאמור בפסקה (1), ואולם בהליכים לפי פרק י' לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה– 1965, ייצג את העיריה מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לכך.

בפסק הדין האמור לעיל נקבע כי אמנם הפרקטיקה הנוהגת היא שמינוי כאמור ייעשה על ידי היועץ המשפטי לממשלה (הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 8.1100), אך בפועל קיימת סמכות מקבילה למינוי תובעים הן על ידי היועץ המשפטי לממשלה והן על ידי הרשות המקומית.

בעניין זה צוטט גם פסק דין בו נקבעה סמכות תובע משטרתי להגיש כתבי אישום בעבירות לפי חוק רישוי עסקים. (ת"פ (שלום חיפה)  2246/02 מדינת ישראלהועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז חיפה נ'  אליהו עטיה ואח' ות"פ (שלום קריות) 59522/06/13 מדינת ישראל נ' צפורה כהן (21/08/2013).

אנו מבקשים לציין כי הנחיית היועץ המשפטי האמורה מפרטת הנחיות מקיפות הן ביחס לכישורים הנדרשים מתובעים ברשויות והן ביחס להכשרתם ואופן תפקודם, במיוחד בשל הנוהג שהיה בזמנו למנות תובעים מטעם הרשויות שאינם עובדי עיריה ובשל הרגישות בהגשת תביעות פליליות על ידי תובעים חיצוניים. בין אם מונה התובע על ידי היועץ המשפטי והן אם מונה על ידי מועצת העיר הרי שהוראות ההנחיה האמורה חלות על כל פעולותיו.

חקיקה שאוזכרה:

 פקודת העיריות [נוסח חדש] ס' 264(2)

הנחיית היועץ המשפטי לממשלה שאוזכרה:

הנחיה 8.1100

פסק הדין שאוזכר:

רע"ס (חד') 29125-11-15 עיריית אום אל פאחם נ. אי ג'י אינטרנשיונל אלקטריק בע"מ, (29.8.16) [פורסם בנבו]                                   

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz