גידול בעלי חיים, החזקתם והטיפול בהם טעונים רישיון עסק

האם ניהול חוות סוסים פרטית מחייב הוצאת רישיון עסק? בית המשפט, בפסק דין בראז (שלום), קבע כי אכן החוק והאינטרס הציבורי מחייבים כי מי שעיסוקו בהחזקת בעלי חיים, גידולם והטיפול בהם חייב בהוצאת רישיון עסק ואין זה משנה מהי מטרת ההחזקה, הגידול או הטיפול.

אדם ניהל חוות סוסים ללא רישיון עסק. ובגין כך הוגש נגדו כתב אישום. אותו אדם טען כי אין בניהול החווה כל פעילות מסחרית וכי מדובר בגידול סתם של בעלי חיים על ידי יחיד, שלא לשם הפקת רווחים, ולכן לא חלה עליו כל חובה בהוצאת רישיון עסק.

בית המשפט לא קיבל את הטענות.

בית המשפט הפנה להוראות ס' 1 לחוק רישוי עסקים הקובע מהן מטרות החוק ובכללן איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים, מניעת מחלות של בעלי חיים, וכו'. כך גם הפנה בית המשפט להוראות ס' 32 לחוק רישוי עסקים הקובע כי ב "עסק" הטעון רישיון יכלל כל עיסוק של בני אדם, שאילו היה פתוח לקהל הרחב- היה נחשב כעסק, ולס' 3.2 לתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), הקובע פריט רישוי הנוגע לגידול, אחזקה וטיפול בבעלי חיים.

לכן- מאחר וקיים פריט רישוי המחייב הוצאת רישיון עסק, כשמדובר בגידול אחזקה וטיפול בבעלי חיים, הרי שגם אם עיסוקים אלו נעשו על ידי היחיד באופן פרטי ושלא למטרת רווח, עדיין יש להוציא רישיון עסק, שכן- אילו הייתה אותה חוות גידול פתוחה לקהל הרחב היא הייתה נחשבת כעסק.

חוק רישוי עסקים אינו מגדיר מהו "עסק"

חוק רישוי עסקים אמנם אינו מגדיר מהו "עסק" אך בפסק דין תנובה נדונה שאלה זו. שם נקבע כי, למרות שבלשון הבריות עסק נועד לתאר פעילות בעלת אופי מסחרי המיועדת להפקת רווח, הרי שלא כך יהיה ככל שהדבר נוגע לחוק רישוי עסקים.

החוק נועד להגן על הערכים המנויים בס' 1, ואין זה משנה אם הוא מנוהל למטרת רווח או לא. לפיכך, לעניין פרשנות המונח "עסק" לבדיקת תחולת חוק רישוי עסקים, אין זה משנה כלל אם העסק נועד למטרות רווח או לא.

לעניין זה יצויין כי גם בפסק דין קבסה נקבע כי חוות סוסים טיפולית הינה עסק הטעון רישיון.

חקיקה –
חוק רישוי עסקים, התשכ"ח -1968  ס' 1, ס' 32 (2)
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג- 2013  פריט 3.2

פסקי דין שאוזכרו
רעס (חד') 24089-03-12 עיריית חדרה נ. עפר בראז  ( 28.8.16) [פורסם    בנבו]
רע"פ 4270/03 מדינת ישראל נ. תנובה- מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בע"מ, פד"י נט (3), 673.  
רעס 25204-11-13 המועצה המקומית זכרון יעקב נ. דוד קבסה (25.2.15) [פורסם   בנבו]

ראה גם–  מהו "עסק" טעון רישיון לפי חוק רישוי עסקים

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz