צו סגירה שיפוטי- ס’ 17 לחוק רישוי עסקים- הקריטריונים להפעלתו

סעיף 17 לחוק רישוי עסקים קובע כי משהוגש כתב אישום לפי אותו החוק, רשאי בית המשפט להוציא צו לסגירת העסק באופן מיידי, עוד בטרם יתברר התיק. תוקפו של צו כאמור יפקע עם ביטול כתב האישום, או עם מתן גזר דין, או במועד זיכוי סופי של הנאשם, או בכול מועד אחר שיקבע בצו.

במאמר זה נדון בקריטריונים והשיקולים העומדים בפני בית המשפט בהידרשו לתת צו כאמור.

 עודכן לאחרונה- 2.1.18

הקריטריונים והשיקולים המנחים להוצאת צו סגירה שיפוטי על פי סעיף 17 לחוק רישוי עסקים נקבעו בפסק דין מיאו והאו.

  1. הנחת תשתית ראייתית לכאורית לגבי כתב האישום.- רמת ההוכחה דומה לזו הנדרשת בבקשה למעצר עד תום הליכים דהיינו- די בבחינת כוח ההוכחה הגולמי הטמון בחומר החקירה. האם קיים סיכוי סביר שעיבוד הראיות במהלך המשפט- ( אחר קיום חקירות ומבחני קבילות ומשקל) יוביל להרשעה.
  2. קיום עילת הפסקה מיידית – על מבקש הצו להניח תשתית מספיקה לביסוס עילת הפסקת עיסוק מיידית. אין דרישה לקיום סיכון פיזי קונקרטי ומיידי בהכרח. ככל שבוטות הפגיעה והזלזול המופגן בשלטון החוק, היקף ורמת ההתרסה נגד שלטון החוק בפרהסיה יהיו גבוהים יותר כך הדרישה לסיכון ופגיעה בשלום הציבור מהמשך הפעילות יהיו נמוכים יותר.( פסק דין ברודני)
  3. איזון בין הנזק למפעיל בסגירה לעומת פגיעה באינטרס ציבורי מיידי– על מבקש הצו להראות כי הנזק שיגרם למפעיל העסק (ולצדדים שלישיים) כתוצאה מהוצאת הצו הינו פחות מהפגיעה באינטרס ציבורי כתוצאה מהמשך הפעלת העסק, וזאת עד להוצאת פסק דין.
  4. קיום אינטרס ציבורי המצוי במטרות החוק– יש להראות כי הצו דרוש למניעת פגיעה ממשית ומוחשית באינטרס ציבורי חשוב המצוי במטרות החוק.
  5. מידתיות– יש להראות כי לא ניתן להשיג את מטרת הצו באמצעי מידתי יותר. האם ניתן לדרוש קיום תנאים הפחותים בחומרתם מסגירה מוחלטת של העסק.
  6. רמת הפרת החוק– בית המשפט יבדוק האם לעסק ניתן רישיון בעבר והאישום הוא בגין הפרת תנאי רישיון, או שאין לעסק רישיון כלל ( הפעלת עסק ללא רישיון כלל תפעל לרעת בעל העסק).
  7. מקדמיות הדיון-  העובדה שהנאשם טרם הורשע בדין.

לכן, כאשר בית המשפט דן בבקשה להוצאת צו סגירה לעסק על פי סעיף 17 לחוק רישוי עסקים, הוא יערוך איזון בין שיקולים שונים שיביאו לידי ביטוי את העובדה שהנאשם עדיין נהנה מחזקת החפות, יקנו משקל מוגבר לזכותו להליך הוגן ולחופש העיסוק ואת נחיצות מתן הצו לשם הגנה על אינטרסים ציבוריים. כך גם ישקול בת המשפט אם יש אמצעי מתון יותר להשגת מטרת החוק.

יצויין כי, מדובר בהסדר ביניים אשר בית המשפט יכול לבחון אותו שוב, אם יש לכך נימוקים טובים המצביעים על שינוי נסיבות.

בחינת חלופות למתן צו סגירה
על מנת לבחון האם קיימות חלופות למתן צו סגירה מכוח סעיף 17אימץ בית המשפט מבחן דו שלבי ( פסק דין גאמר).  בית המשפט יבחן את הנסיבות, את מהות המעשה ומיהות העושה כאופציה לדון בחלופות סגירה. לאחר מעבר המשוכה הראשונה יוכל בית המשפט לבחון האם חלופה קונקרטית מאיינת את פוטנציאל הסכנה לציבור בהמשך פתיחת העסק.
כך למשל- במידה והסכמות שהושגו הופרו בעבר, נטיית בית המשפט תהיה שלא לאשר הסכמות נוספות בקלות.

הסתמכות  בית המשפט על מידע מודיעיני
בפסק דין בן מוחא הוגש לערכאות הדיון מידע מודיעיני בדבר מסוכנות העסק. בית המשפט הדגיש בית המשפט העליון כי המידע המודיעיני אשר הוגש במעמד צד אחד לבית המשפט נועד לבסס את עילת הפסקת הפעילות העסקית, ולא להוכיח את עובדות כתב האישום ולבעל העסק נמסרה פרפרזה מספקת בדבר מעורבות גורמים עבריינים מסויימים בניהול העסק. בשלב זה על מידע מודיעיני אשר מוגש במעמד צד אחד.

בפסק דין  גלילי האירוע הקודם להגשת כתב האישום היה, ככל הנראה, אירוע דקירה אליו הוזעקה המשטרה, והתפרעות המונית מחוץ לבית העסק, תוך שימוש אף בגז מדמיע. בנסיבות אלו קבע בית המשפט כי קיים סיכון ממשי ומיידי לסביבה בשל הנסיבות, המשיבה הפעילה עסק ללא רישיון אף שנאסר עליה לעשות כן ואירוע כדוגמת האחרון אירע בבתי עסק אחרים שהפעילה.

בפסק דין ארנס הופעל מרכז לספורט מוטורי (קארטינג),  ללא אישור כיבוי אש תוך הפרעות רעש. כאן ציין בית המשפט כי היה ויחול שינו בנסיבות, (כגון קבלת אישור כיבוי אש או קבלת חוות דעת אקוסטית חיובית) ניתן יהיה לפנות שוב לבית השפט על מנת שזה ישקול שוב את החלטתו.

לעניין צו סגירה לפי ס’ 17 ראה גם:
עיכוב ביצוע צו סגירה שיפוטי – ס’ 17 לחוק
ערעור על החלטה למתן צו סגירה שיפוטי – ס’ 17 לחוק
סעיף 17 לחוק רישוי עסקים – עדכוני פסיקה דצמבר 17
סעיף 17 לחוק רישוי עסקים -עדכוני פסיקה מרץ 19

סעיפי חוק שאוזכרו-
חוק רישוי עסקים, התשכ”ח -1968– ס’ 17;
חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה- מעצרים), תשנ”ו- 1996 ס’ 21

פסקי דין שאוזכרו-

צמ (ראשל”צ) 60876-06-16 רישוי עסקים- מחוז מרכז משטרת ישראל נ. דקלה וגליה גלילי, (10.7.16) [פורסם בנבו]
רע”פ 4384/13 מדינת ישראל נ. מיאו והאו בע”מ ואח’ (3.3.14)[פורסם בנבו]
ע”פ (נצ’) 25350-10-11 מפעלי ברודני בע”מ נ. עיריית נצרת עילית (14.4.11) [פורסם   בנבו]
עא (רח’) 2093-06-16 יוליה ארנס נ. חובב צברי ואח’ (14.10.16) [פורסם בנבו]
רע”ס 47716-08-17 מדינת ישראל נ. גאמר (22.11.17)
עפ 8696/14 בן מוחא נ. משטרת ישראל- רישוי עסקים (21.12.14)[פורסם בנבו]


מצאתם טעות? רוצים להגיב, להוסיף? כתבו לנו info@buslic.co.il